top of page
Logo2.png

טל אלדרוטי, בעלי חברת אלדרוטי ניהול וייזום בע"מ


מומחה בפיתוח וניהול עסקאות ופרויקטים גדולים בענף הנדל"ן והתשתית בישראל.
טל ידוע ביכולותיו למצוא פתרונות תקדימיים בקשת של תחומים ביניהם מיזמי נדל"ן מורכבים ורחבי היקף, עבודה מול מגוון רחב של גופים, לרבות רשויות המדינה, יזמים וחברות נדל"ן, משקיעים, חברות פרטיות וגופים מוסדיים מהגדולים במשק. 

במסגרת פעילותו הציבורית טל כיהן כשמאי הממשלתי הראשי תחת שלוש ממשלות בין השנים 2011-2017 בתקופה אתגרית בתחום מצוקת הדיור בישראל.


טל הוביל את קביעת השווי בכל התקשרויות הנדל"ן של ממשלת ישראל וגופי הסמך. תחת ניהולו פעלו כ-300 אנשי מקצוע שביצעו עשרות אלפי אומדנים לנכסים שערכם הכספי הסתכם ל-45-50 מיליארד ₪ מדי שנה. טל הינו מרואיין ומרצה מבוקש בוועידות מרכזיות וכנסים מהגדולים במשק, ונחשב לאחד ממובילי הדעה בתחום השמאות והנדל"ן לרבות מהלכי הממשלה, החלטות הכנסת והליכי חקיקה.

 

  • חבר בועדת ההשגות על שומות רשות מקרקעי ישראל, והכרעה בעשרות תיקי מחלוקת בין הרשות לבין החוכרים.

  • חבר בועדת ההשגות על שומות לפיצויי הפקעה מתוקף פקודת הקרקעות.

  • חבר במועצת שמאי המקרקעין.

  • חבר בוועדה המייעצת לשר המשפטים לעניין מינויים של שמאים מכריעים.

מכהן כדירקטור וחבר ועדת השקעות בקרן v-capital, העוסקת במיזמי נדל"ן למגורים. מוביל הליכי בחינה בבחירת הפרויקטים ובקידומם, עקרונות לבדיקת כדאיות ורווחיות חזויה, ולהכנת התשתית המתאימה לקראת הליך גיוס המימון לפרויקטים המנוהלים על ידי הקרן. 

 

 
במסגרת פעילותו החברתית הוא חבר בצוות הידידים של מוזיאון "בית מורשת" לתרבות יהדות ספרד. פרויקט לאומי המוקם בחסות ממשלת ישראל ובתמיכת יהדות העולם, בו הוא מסייע בקידום הפרויקט ובפתרון בעיות מורכבות לרבות בהיבטים בירוקרטיים, פיננסיים ורגולטוריים.

 


במסגרת פעילותו הצבאית במילואים קידם ופיקד על יחידות ופרויקטים מורכבים מאז השתחרר משירות סדיר בדרגת סגן וממשיך גם כיום בתפקיד בכיר בדרגת אל"מ.

 

מכהן כדירקטור וחבר ועדת השקעות בחברת "איילון ביטוח בע"מ", חברת הביטוח השישית בגודלה בישראל, המנהלת נכסים בהיקף כ-13 מיליארד ₪. בעל תרומה ייחודית לחברה ולהשקעותיה בהיבט החיזוק /השמירה על כללי ממשל תאגידי, וכן כמי שבא מתחום המומחיות בנדל"ן.

 


מכהן כראש המסלול לשמאות מקרקעין בבית הספר לכלכלה, המכללה למנהל. אחראי על הכנה והכשרה של לימודי השמאות במסגרת תואר ראשון בכלכלה, לרבות הכשרתם לבחינות ההסמכה במשרד המשפטים.  תחת הובלתו הפך המסלול למוסד המוביל בישראל בתחום הלימודים האקדמיים לשמאות מקרקעין, בוגרי המסלול משיגים במבחני ההסמכה תוצאות ושיעורי מעבר הגבוהים באופן ניכר מהממוצע הארצי.

 

icon3.png

יישוב מחלוקות


פתרון סכסוכים יעיל וענייני במחלוקות וסכסוכים עסקיים, כמגשר וכבורר מוסמך.
טל נחשב כאוטוריטה מקצועית בעלת ניסיון מקצועי בבירור והכרעה במחלוקות, וזוכה לאמון רב מתוקף התנהלות ממלכתית, עניינית, יעילה ונקיה.

icon2.png

ניהול ופיתוח


ליווי וייעוץ אסטרטגי וטקטי לגופים גדולים וקרנות בתחום השקעות בישראל, בקידום פרויקטים, התנהלות מול גופים רשמיים ורשויות המדינה. יעוץ בבחינת כדאיות השקעות, ויצירת "מפת דרכים" מיטבית ליישום ומימוש של פרויקטים. קביעת עקרונות וקווים מנחים להתנהלות, הסדרה והאחדה של תהליכי ביצוע בקרה ופיקוח.

icon1.png

ייזום


הובלה של מיזמים בתחום הנדל"ן והתשתית, לרבות תיירות, מסחר ומגורים, פרוייקטים מיוחדים, מימון נדל"ן, בשיתוף עם גורמים שונים, משקיעים מהארץ ומחו"ל. ליווי של משקיעים פרטיים וגופי השקעה מחו״ל.

bottom of page